Tasarruf Modu ile cihazının ekran parlaklığını optimum seviyeye düşürüp, daha az enerji harcar ve böylece enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bu alandan açıp kapatabilirsiniz.
Tasarruf Modu

Yeşil Enerji

Yeşil Enerji ile ilgili broşürümüze ulaşmak için tıklayınız.
Yeşil enerji sertifika sistemi nasıl çalışır, şirketinize faydaları nelerdir, Enerjisa nasıl bir rol üstlenir?
Yeşil Enerji Nedir?
Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlar, yenilenemez enerji kaynaklarıdır, yani enerji için kullanıldıklarında tükenirler. Yeşil enerji ise, güneş, rüzgâr ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerdir, tükenmezler. Yeşil enerji, yenilenebilir enerjidir ve yenilenebilir kaynaklardan alınan yeşil enerji sertifikaları ile kanıtlanır.
Yeşil Enerji Sertifikası Nedir?
Yeşil enerji sertifikası, bir şirketin elektrik kullanımının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan belgedir. Yeşil Enerji Sertifikası, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve takip edilebilir bir şekilde belgeler.

Yeşil enerji sertifikasının geçerli olması için, elektrik üreticilerinin I-REC veya Gold Standard ya da VCS gibi uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemlerine üye olması gerekir. I-REC, Gold Standard veya VCS gibi uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemleri, üretilen elektriği belgeler ve elektriğin kaynağının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlar. Yeşil enerji sertifikalarının farklı türleri vardır.
Kaç Tür Yeşil Enerji Sertifikası Vardır?
1.Karbon Azaltım Sertifikası
2.Yenilenebilir Enerji Sertifikası
Yenilenebilir Enerji Sertifikası / I-REC Sertifikası Nedir?
I-REC, 2015 yılında kurulmuş, yenilenebilir enerji sertifikalarının standartlarını belirlemek ve yeşil enerji sertifikalarınıs doğruluğunu denetlemek için faaliyet gösteren bir uluslararası organizasyondur. Aynı zamanda, I-REC uluslararası bir Yenilebilir Enerji Sertifikasına verilen isimdir. I-REC, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Belirli işlemleri yerine getiren tesisler, I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolurlar ve üretimleri karşılığında yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ederler. I-REC sistemine kayıtlı olan bu santraller, onlara verilen yeşil enerji sertifikalarını satabilirler.
Karbon Azaltım Sertifikası Nedir?
Gold Standard, karbon azaltım projeleri için uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programıdır. Dünyada 80’den fazla sivil toplum örgütü tarafından desteklenen ve birçok projenin gelişmesine katkıda bulunan program, Gold Standard Foundation tarafından yürütülür. Gold Standard Sertifikası, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve yerel halkın bundan yararlandığını kanıtlamak için kullanılır. Gold Standart Sertifikası, üretilen yeşil enerjinin kalitesini ve kanıtlanabilirliğini şeffaf bir şekilde belgeler.

Gold Standard sertifikası almak için CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamak veya emisyon azaltımına katkı sağlamak gerekir. Gold Standard sertifikası, yerel yenilenebilir enerji üreticilerini destekler, yerel halkın projeye katılımını gerekli kılar. Gold Standard Sertifika sisteminin operasyonel süreçleri, yeşil enerji üreten santraller tarafından üstlenilir.
Yeşil Enerji Sertifika Sistemleri Nasıl İşler?
Güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi üreten santraller, elektrik satışının yanısıra ‘Yeşil Enerji Hakkı’ satışı da yapabilirler. Santraller, bu satış için I-REC veya Gold Standard kurumlarının uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemine üye olurlar. Bu sistemlere kayıtlı santrallerin ürettikleri elektrik, uluslararası standartlara uygun olarak şeffaf bir şekilde takibe alınır. Bu sistem üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlar. Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik) üretilen her 1 birim MWh elektrik karşılığında, bir sertifika oluşturulur. Bu santrallerde üretilen elektrik raporlanabilir, kanıtlanabilir elektrik kaynağıdır. Böylece, I-REC veya Gold Standard sistemine kayıtlı santraller sadece elektrik üretip satmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Yeşil Enerji Hakkı’ satışına da hak kazanırlar. Peki ‘Yeşil Hakkı’ nedir ve nasıl elde edilir?
Yeşil Hakkı Nedir?
Yeşil Hakkı, yenilenebilir kaynaklardan üretilen, I-REC veya Gold Standard sertifikası bulunan elektiriğin satışına verilen isimdir. Yeşil Enerji Sertifikası almak, bu santrallerden üretilen enerjinin ‘hakkını’ satın almak demektir. I-REC ve Gold Standard sertifika sisteminin önemli bir özelliği de ‘yeşil hakkı’ satışının takip edilebilir olmasıdır. Dolayısıyla, bir şirket Enerjisa aracılığı ile santrallerin temiz kaynaklardan ürettiği enerjinin ‘yeşil hakkını’ satın aldığında, bu enerjiyi üreten santraller bu enerjiyi başka alıcılara satamaz. Böylelikle bir tesis Enerjisa’dan yeşil enerji sertifikası aldığında, bu hakkı kendine özel (münhasır) almış olduğunu kanıtlar.

Kısacası, Yeşil Enerji Sertifikası alan kullanıcılar, satın aldıkları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini, karbon ayak izlerini azalttıklarını ve sürdürülebilir enerji kullandıklarını kanıtlarlar. Yeşil Enerji Sertifikası uluslararası alanda geçerlidir ve geriye dönük izlenebilir, şeffaf bir şekilde raporlanabilir. Ayrıca, Yeşil Enerji Sertifikası almak isteyen şirketler hangi tür (hidroelektrik, rüzgâr, güneş) yenilenebilir enerjiyi satın almak istediklerini özgürce seçebilirler.
Basitçe Yeşil Enerji Sertifikası:
Bu karmaşık sistemi gözümüzde canlandırmak için şöyle düşünebiliriz. Bir top havuzu hayal edelim. Bu top havuzunun içinde farklı renkte toplar olduğunu düşünelim. Yeşil toplar, yenilenebilir kaynaklar kullanan (rüzgâr, güneş ve hidroelektrik) enerji santrallerinde üretilmiş olsun. Bu yeşil enerjiyi temsil eden topları üreten santrallerin ürettikleri topların hangileri olduğunu ayrıştırmak için bir etiketleme sistemi (I-REC sistemi ve Gold Standard) kullandıklarını var sayalım. Böylece her santralin yeşil topu kayıtlı ve etiketli olsun. Bu etiketli yeşil topları üretenlerin, ihtiyacı olan şirketlere ‘yeşil hakkı’ adı altında istedikleri miktarda yeşil top devrettiklerini düşünelim. Sonuç olarak bu yeşil etiketli topların kullanım hakkını satın alan şirketler, Yeşil Enerji Sertifikası almış olurlar. Yeşil enerji üretimi yapamasa da sertifika sahibi olan bu şirketler sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş, uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile sürdürülebilirlik çalışmalarını kanıtlamış ve yerel yeşil enerji üreticilerine destek vermiş olur.
Yeşil Enerji Sertifikası Nedir Ne Değildir?
 • Yeşil Enerji Sertifikası, şebeke veya kullanılan enerjinin kaynağını değiştirmez.
 • Yeşil Enerji Sertifikası, yalnızca şirketlerin kullandıkları elektriğin belli bir oranının veya tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini kanıtlamak için kullanılan bir sistemdir.
Yeşil Enerji Sertifikaları elektrik tedarikinden bağımsızdır, sadece kullanılan elektriğin kaynağını belirlemek için kullanılır. Yeşil Enerji Sertifikası alırken, şebeke değiştirmek veya şirketin/tesisin tükettiği elektrik kaynağını değiştirmek gerekmez. Kısacası, Yeşil Enerji Sertifikası almak tüketilen enerjinin kaynağını veya cinsini değiştirmez.
Yeşil Enerji Sertifikaları Nasıl Alınır?
Yeşil Enerji sertifikası alan şirketler, kullandıkları elektriğin belli bir oranının veya tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini kanıtlamak için ilk önce Enerjisa’ya başvurular. Enerjisa, söz konusu şirketin temsilcisi olarak, yenilenebilir enerji üreten santrallerle anlaşma yapar ve istenilen türde ve miktarda yeşil enerji hakkı satın alır. Bu hak sayesinde Enerjisa müşterileri ‘Yenilenebilir Enerji Sertifikası’ satın alır ve tükettikleri enerjinin tamamı veya bir kısmının ‘Yenilenebilir Enerji’ kaynaklı olduğunu ispat edebilirler. Bu süreçte Enerjisa bütün operasyonel işleri üstlenir ve takibini yapar.
 
Peki Yeşil Enerji Sertifikası almak kolay mı, süreç nasıl işliyor?
5 Adımda Yeşil Enerji Sertifikası Alma Süreci
1. Tüketim Analizi
Enerjisa müşterilerinin elektrik tüketimini inceler ve tüketime bağlı olarak yeşil enerji ihtiyacını belirler.
2. Yeşil Enerji Oranı
Enerjisa, müşterilerinin belirlediği oranda yeşil enerji tedarik hakkı sunar. Müşteriler %10 ila %100 arasında talep ettikleri yeşil enerji oranını belirleyebilirler.
3. Sertifika Tipi
Müşteriler, protokolde belirtildiği üzere Yenilenebilir Enerji Sertifikası ya da Karbon Azaltım Sertifikası seçeneklerinden birini belirler. Bu süreçte Enerjisa, müşterileri ile beraber çalışır ve en uygun enerji sertifika sistemini belirlemelerini sağlamak için danışmanlık verir.
4. Sözleşme İmza Süreci
Enerjisa tüketim analizi, istenilen yeşil enerji oranı ve sertifika tipine bağlı olarak bir teklif hazırlar. Teklif üzerinde anlaşıldığı takdirde sözleşme imzalanır.
5. Raporlama
Enerjisa, seçilen sertifika tipine bağlı olarak müşterilerine önce sertifika tedarik belgesini, çeyrek dönem sonlarında itfa bildirimlerini ve yıl sonunda ise itfa sertifikasını paylaşır, bu süreçleri yönetir ve raporlar
Yeşil Enerji Sertifikası Almanın Şirketinize Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?
Yeşil Enerji Sertifikası alan şirketler, kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklarından sağlandığını ispat ederler. Standardize edilmiş yeşil enerji sertifikaları elektriğin kaynağını belgeler, takip eder ve şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlar. Bu sertifikalar hem bir güvence hem de kalite sembolüdür. Şirketler bu sertifikaları, şirketinin sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanabilirler. Türkiye’de I-REC sertifikaları, yenilenebilir elektriğin kaynağını kanıtlamak için kullanılır. Uluslararası standartlara uymaları gereken şirketlerin yeşil enerji sertifikaları almaları önem arz eder. Özellikle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin büyük şirketler için bir gereksinim olmaya başladığı son yıllarda Yeşil Enerji Sertifikaları değer kazanmıştır.
Yeşil Enerji Sertifikası Almanız İçin 10 Neden
Yeşil Enerji Sertifikaları:
 1. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanıldığını şeffaf bir şekilde kanıtlar.
 2. Yurtdışına ithal edilen ürünlere uygulanan karbon salım vergilerinden muaf olmayı sağlar.
 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yerel yatırımcılara destek olmaya yarar.
 4. Türkiye’nin yenilenebilir enerji stratejilerinin artmasına destek sağlar. Yeşil enerjiye ve üreticilerine talebi artırarak, yeşil enerji sektörünün pazar payının büyümesine yardımcı olur.
 5. Karbon ayak izini azaltmaya yarar ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanılabilir. Yeşil Enerji Sertifikaları, geleceğe dönük tüketim ve geçmiş tüketimin karşılığı için alınabilir.
 6. Birleşmiş Milletler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini’ destekler.
 7. Yeşil Enerji Sertifika alım süreci hızlıdır ve kurumsal sürdürülebilirlik standartlarına ulaşmaya yarar.
 8. Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin içindeki Yenilenebilir Enerji payını artırmaya ve dolayısıyla elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı salımını azaltmaya yarar.
 9. Yeşil Enerji Sertifikaları ticari fayda sağlar; sürdürülebilirlik kotalarını doldurmaya yarar ve özellikle sürdürülebilirlik hedefleri olan uluslararası şirketlerce tercih edilirler.
 10. Yeşil Enerji Sertifikaları alan şirketler bankaların yeşil fonlarına başvurabilir ve ön koşulu yeşil enerji olan kredileri almaya hak kazanırlar.
Yeşil Enerji Başarı Hikayesi
Akbank
Akbank- Enerjisa iş birliği ile 2021 yılında Akbank’ın tüm şube ve ATM’lerinde kullanacağı enerjinin %20’si rüzgar enerjisi ile karşılanacak. Akbank, Enerjisa Yeşil Enerji Sertifika programı ile Türkiye’de yenilenebilir kaynak üreticilerine destek verirken, iklim krizini önlemeye olumlu katkıda bulunacak.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, proje hakkında; ‘‘Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmak, tüm şirketlerin sürdürülebilirlik önceliği olmalı. Biz de bu kapsamda, operasyonlarımızdan kaynaklı salımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki ilk önemli adımımızı, Enerjisa Enerji ile önemli bir iş birliği yaparak attık. 2021 yılında tüm şube ve ATM’lerimizde kullandığımız enerjinin yüzde 20’sini rüzgârdan elde edilen enerjiyle karşılayacağız.’’ dedi.
Akbank Blockchain
İşimin Enerjisi çatısı altında verimlilik ve tasarruf odaklı ürünlerle yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor, sürdürülebilirlik hedeflerinize uygun çözümler geliştiriyoruz. Blockchain teknolojisi ile geliştirilen dijital enerji hizmetimiz sayesinde kullanıcılarımız, kendilerine sağlanan yenilenebilir enerji sertifikalarının kaynaklarını kendileri seçebilecek; saatlik bazda (7/24) tüketimlerini takip ederek hangi yenilenebilir enerji kaynağı ile eşleştiklerini raporlayabilecekler.

İşimin Enerjisi çatısı altında doğa dostu ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünlerimizle, enerji tüketiminde tasarruf ve verimlilik sağlayan çözümler sunmaya devam ediyoruz. Enerji sektöründe bir ilke imza atarak, Blockchain teknolojisini Yeşil Enerji ürününü kullanan müşterilerimizle buluşturuyoruz. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Yeşil Enerji ürünümüzü kullanan müşterilerimiz, konum, mesafe ve türe göre yenilenebilir enerji kaynaklarını seçebilecek, tükettikleri enerjinin kaynağını saatlik bazda izleyebilecek ve otomatik olarak sürdürülebilirlik amaçlarına erişebilecek.
Toyota Türkiye & Enerjisa
Toyota Türkiye, sürdürülebilir çevreci politikalarını hayata geçirirken Enerjisa İşimin Enerjisi çözümlerinden Sertifikalı Yeşil Enerji’yi tercih etti.
Neden Enerjisa?
Yeşil enerji kullanarak, karbon ayak izi ve sera gazı salımınızı azaltıp, sürdürülebilir çevreye katkıda bulunursunuz. Enerjisa Yeşil Enerji Sertifikası ile sosyal sorumluluğunuzu yerine getirirsiniz. Üstelik Enerjisa, Yeşil Enerji Sertifikası temin etmeyi mevcut işletme faaliyetlerinizi aksatmadan, hızlıca ve etkin bir şekilde gerçekleştirir.
 • Enerjisa baştan sona projenin her aşamasını üstlenir.
 • Enerjisa elektrik tüketimi analizi ve enerji proje yönetimi hizmetleri sunar.
 • Enerjisa çevresel sürdürülebilirlik projelerinizde size danışmanlık verir ve rehberlik yapar.
Yeşil Enerji Sertifikaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
1. Yeşil Enerji Sertifikasının diğer ürünlerden farkı nedir?
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretilen enerjinin satışıdır ve uluslararası alanda geçerlidir. Yeşil Enerji sertifikası almak için bir enerji dönüşümüne veya enerji yatırımına ihtiyaç yoktur. Süreç hızlı ve etkin işler.
2. Enerjisa, Yeşil Enerji Sertifikası ile müşterilerine ne sunar?
Enerjisa, müşterilerine IREC raporu, İtfa Belgesi ve Tedarik Belgesi sunar. Aynı zamanda süreç boyu danışmanlık verir, elektrik tüketim analizi yapar ve süreci raporlar
3. Yeşil enerji almam halinde elektrik şebekemde değişiklik olacak mı? Herhangi bir uygulama yapılacak mı
Yeşil Enerji Sertifikası fiziki olarak herhangi bir uygulama gerekmez. Enerjisa elektrik tüketim analizini gerçekleştirir, istenilen sertifikaya (I-REC ve Gold Standard) bağlı olarak süreci yönetir ve hızlı bir şekilde projeyi sonuçlandırır.
4. Yeşil enerji aldığımda kullandığım enerjinin fiziki olarak yenilenebilir kaynaklardan geldiğini bilir miyiz?
Hayır, Yeşil Enerji Sertifikaları kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaktan gelmesini kapsamaz. Yeşil Enerji Sertifika programı, yenilenebilir enerji üreten santrallerin ürettiği enerjinin ‘yeşil hakkını’ almak, böylece kullanılan enerjinin tamamı veya bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını uluslararası sertifika ile kanıtlamaktır.
5. Alacağımız Yeşil Enerji Sertifikasının kaynağını biz seçebiliyor muyuz?
Enerjisa müşterileri özellikle belirtmeleri halinde rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi arasından hangisi veya hangilerinden sertifika temin etmek istediklerini seçebilirler
6. Geçtiğimiz ay/yıl için Yeşil Enerji Sertifikası almak mümkün mü?
Piyasada geriye dönük kredi alımı yapılabildiği ölçüde geriye dönük veya geleceğe dönük sertifika işlemleri yapılabilir. Geçmiş tüketimler için sertifika almak mümkün olabilir.

HEMEN BAŞVUR

Adınız Soyadınız
Cep Telefonu Numaranız
E-posta Adresiniz

Mesajınız gönderildi!
Mesaj gönderilirken hata oluştu!
Karakter limitini geçtiniz!

Diğer Hizmet Alanları

Güneş Enerjisi

Hemen Başvur

Enerji Verimliliği

Hemen Başvur

Eşarj

Hemen Başvur

Kojenerasyon

Hemen Başvur

Elektrik Tarifeleri

Hemen Başvur